วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561

การออกแบบระบบไฟฟ้า

เอกสารประกอบการสอน วิชา การออกแบบระบบไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 2/2560

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สารทำความเย็น

สารทำความเย็น คืออะไร “สารทำความเย็น” หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “น้ำยาแอร์” คือสารเคมีที่มีคุณสมบัติไม่มีพิษ ไม่มีกลิ่น จุดเดือดต่ำกว่าสารทั...