วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561

สารทำความเย็น

สารทำความเย็น คืออะไร
“สารทำความเย็น” หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “น้ำยาแอร์” คือสารเคมีที่มีคุณสมบัติไม่มีพิษ ไม่มีกลิ่น จุดเดือดต่ำกว่าสารทั่วไป เมื่อผ่านกระบวนการอัดสารทำความเย็นให้เป็นไอ ไหลเวียนภายในระบบเครื่องปรับอากาศและสร้างความเย็นสบายให้แก่เรา ปัจจุบันสารทำความเย็นที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัย มีอยู่ 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่ R22, R410A และ R32 ซึ่งสารทำความเย็น R32 นี้ ไดกิ้นถึงเป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศรายแรกของประเทศไทยและของโลกที่ริเริ่มพัฒนาและนำมาใช้ไปทั่วโลก
แล้วทำไมไดกิ้นถึงใช้ R32 ?
ตามข้อตกลงในพิธีสารมอนทรีออลเมื่อปี 1987 ที่ให้ความสำคัญกับการลดการทำลายชั้นโอโซน ทั่วโลกจึงเปลี่ยนจากการใช้สารทำความเย็น R22 มาเป็น R410A ซึ่งแม้ว่าจะลดผลกระทบในการทำลายบรรยากาศชั้นโอโซนได้อย่างดี แต่ก็ยังก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนสูง จึงมีกระแสการเปลี่ยนแปลงสารทำความเย็นที่ให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น
39-2
ไดกิ้น ในฐานะผู้นำนวัตกรรมด้านระบบปรับอากาศของโลกจึงริเริ่มใช้สารทำความเย็น R32 ในเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัยเป็นครั้งแรก ซึ่งสารทำความเย็น R32 นี้ มีประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงที่มีคุณสมบัติที่นอกจากไม่ทำลายชั้นโอโซนแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนน้อยกว่าสารทำความเย็นปัจจุบัน R410A ถึง 3 เท่า และยังให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นมากกว่า R22 ถึง 60% นั่นเองเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็น R32 ผสานกับระบบอินเวอร์เตอร์ที่ช่วยเรื่องการประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี ทำให้ค่าประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน (หรือ Seasonal Energy Efficiency Ratio) สูงสุดเป็นอันดับ 1* ในประเทศไทยซึ่งผ่านการรับรองโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย**
R32 vs R410

เพิ่มความมั่นใจสำหรับผู้ใช้เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็น R32 ด้วยการเพิ่มระยะเวลารับประกัน Evaporator จาก 1 ปี เป็น 3 ปี โดยนับจากวันที่ซื้อเครื่องปรับอากาศหรือวันที่อ้างอิงในบัตรรับประกัน
*เครื่องปรับอากาศ “ไดกิ้น อูรุซาระ7” ขนาด 9,000 BTU มีค่า SEER อยู่ที่ 25.74
** อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558
http://labelno5.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=317&lang=th
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็น R32 ?
ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็น R32 นั้น ช่างสามารถใช้อุปกรณ์ที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ R410A ได้เลย จุดที่เน้นย้ำช่างติดตั้งคือต้องให้ช่างทำระบบสูญญากาศ หรือ Vacuum เพื่อเอาความชื้นออกให้หมด
39-3

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561

การออกแบบระบบไฟฟ้า

เอกสารประกอบการสอน วิชา การออกแบบระบบไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 2/2560

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

Bloger ไฟฟ้า ปวส,1/2-2560

1 6031040003 นายชนะพล ไชยราช
2 6031040004 นายชาญวิทย์ ดวงจันทร์โชติ
3 6031040006 นายณัฐพงศ์ ขัตติยะวงษ์
4 6031040007 นายณัฐวุฒิ สุ่ยหาวงศ์
5 6031040008 นายตระการ ดาแก้ว
6 6031040009 นายทนงค์ ตุทำ
7 6031040010 นายธนพงษ์ มะโนลัย
8 6031040012 นายนันฑวัฒน์ รอบครอบ
9 6031040013 นายนิติพนธ์ ชื่นตา
10 6031040016 นายปองภพ พละพงษ์
11 6031040017 นายพรรษา แสงตันชัย
12 6031040018 นายวศิน บัวศรี
13 6031040020 นายศุภมิตร สุบัติคำ
14 6031040021 นายสมโชค แสงดี
15 6031040022 นายสหรัฐ พุทธษา
16 6031040024 นายหฤทธิ์ เสนาอินทร์
17 6031040025 นายอนันต์ ชัยคำภา
18 6031040026 นายอภิสิทธิ์ ทุมมาวัตร
19 6031040027 นายอมรวิวัฒน์ ภูษา
20 6031040030 นายเอกลักษณ์ แซ่อึ้ง
21 6031040031 นายกรวิชญ์ แก้วประดิษฐ์
22 6031040046 นายณัฐวุฒิ ศรีหมื่น        
22 6031040046 นายณัฐวุฒิ ศรีหมื่น
23 6031040046 มนัส วิเศษศรี
24 6031040046 นายณัฐวุฒิ ศรีหมื่น
25 6031040046 ปรินทร  ปุรา

สารทำความเย็น

สารทำความเย็น คืออะไร “สารทำความเย็น” หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “น้ำยาแอร์” คือสารเคมีที่มีคุณสมบัติไม่มีพิษ ไม่มีกลิ่น จุดเดือดต่ำกว่าสารทั...