วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เทคโนโลยีบัญฑิต(ทล.บ.)

1.นายสุรพัศ  โคตุทา
2.นายวีระพงษ์  พลทองสถิตย์
3.นายศุภชัย  เหลืองงาม
4.นายอภิวัฒน์   ขันศรีนวล
5.นายไกรเมธ  สงวนศิลป์
6.นายเฉลิมชัย  ศรีเมืองปุน


ตัวอย่าง ที่ 11 ความคิดเห็น:

สารทำความเย็น

สารทำความเย็น คืออะไร “สารทำความเย็น” หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “น้ำยาแอร์” คือสารเคมีที่มีคุณสมบัติไม่มีพิษ ไม่มีกลิ่น จุดเดือดต่ำกว่าสารทั...