วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

Bloger ไฟฟ้า ปวส,1/2-2560

1 6031040003 นายชนะพล ไชยราช
2 6031040004 นายชาญวิทย์ ดวงจันทร์โชติ
3 6031040006 นายณัฐพงศ์ ขัตติยะวงษ์
4 6031040007 นายณัฐวุฒิ สุ่ยหาวงศ์
5 6031040008 นายตระการ ดาแก้ว
6 6031040009 นายทนงค์ ตุทำ
7 6031040010 นายธนพงษ์ มะโนลัย
8 6031040012 นายนันฑวัฒน์ รอบครอบ
9 6031040013 นายนิติพนธ์ ชื่นตา
10 6031040016 นายปองภพ พละพงษ์
11 6031040017 นายพรรษา แสงตันชัย
12 6031040018 นายวศิน บัวศรี
13 6031040020 นายศุภมิตร สุบัติคำ
14 6031040021 นายสมโชค แสงดี
15 6031040022 นายสหรัฐ พุทธษา
16 6031040024 นายหฤทธิ์ เสนาอินทร์
17 6031040025 นายอนันต์ ชัยคำภา
18 6031040026 นายอภิสิทธิ์ ทุมมาวัตร
19 6031040027 นายอมรวิวัฒน์ ภูษา
20 6031040030 นายเอกลักษณ์ แซ่อึ้ง
21 6031040031 นายกรวิชญ์ แก้วประดิษฐ์
22 6031040046 นายณัฐวุฒิ ศรีหมื่น        
22 6031040046 นายณัฐวุฒิ ศรีหมื่น
23 6031040046 มนัส วิเศษศรี
24 6031040046 นายณัฐวุฒิ ศรีหมื่น
25 6031040046 ปรินทร  ปุรา

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สารทำความเย็น

สารทำความเย็น คืออะไร “สารทำความเย็น” หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “น้ำยาแอร์” คือสารเคมีที่มีคุณสมบัติไม่มีพิษ ไม่มีกลิ่น จุดเดือดต่ำกว่าสารทั...